Kilpailun päätuomari Timo Kaski

Timo Kaski

Timo Kaski (TkT) on Haaga-Helian Digitalouden yksikön Head of R&D. Päätyönään hän johtaa yksikön tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Timon ydinosaamisiin kuuluvat palveluliiketoiminta, digitaaliset palvelut, asiakkuudet ja myyntiosaaminen.

Erikoisalueenaan hän tutkii BtoB-myyntiä monitieteisissä tutkimusprojekteissa yhteistyössä eri yliopistojen ja yritysten kanssa. Timolla on 15 vuoden yksityisen sektorin työkokemus palveluliiketoiminnan kehittämisestä, myyntityöstä ja johtamisesta.

Tutkimusjohtaja Timo Kaski
timo.kaski@haaga-helia.fi
040 488 7594

Comments are closed.