Ymmärrä, kehitä ja tehosta
myyntityötä organisaatiossasi

Ammattimainen myyntityö -raportti käsittelee suomalaisten myyntiorganisaatioiden tilaa sekä menestystekijöitä. 

Tutkimusdatan avulla organisaatiot voivat tunnistaa toimintansa vahvuudet ja kehityskohteet sekä peilata omaa toimintaansa muihin yrityksiin. 


Raportissa käsitellään muun muassa työympäristöä, työntekijän sitoutuneisuutta, digitaalisia työkaluja, vastuullisuutta sekä myynnin johtamista ja strategiaa. Siihen sisällytetyt asiantuntijakommentit auttavat rakentamaan syvällisen ymmärryksen myynnin trendeistä sekä tulevaisuudesta.


Saat vastauksen muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

• Mikä on myyntiorganisaatioiden tila Suomessa?

• Mitkä trendit nousevat esille?

• Mikä yhdistää menestyneitä myyntiorganisaatioita?

• Mitä odotamme tulevaisuudelta?

Haaga-Helia University of Applied Sciences
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA