Suomen paras myyyntiorganisaatio -kilpailun voittaja julkistetaan jollain myöhemmin kerrottavalla tavalla. Suunnitellut tapahtumat on koronaviruksen takia peruttu

Kilpailun tarkoitus on palvella yrityksen myynnin kehittämistä ja parantaa suomalaista myyntiosaamista laajemminkin. Jokainen osallistuva yritys saa ilmaisen vertailuraportin, jossa myynnin osa-alueita verrataan muihin yrityksiin.

Kilpailu siirtyi Haaga-Helian järjestettäväksi viime vuonna, kun kilpailua kehitettiin tieteellisempään suuntaan. Nyt kilpailua ja sen kehittämistä jatketaan yhteistyössä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n (MMA) kanssa.

Jo kymmenettä kertaa järjestettävässä kilpailussa arvioidaan yrityksen myyntistrategiaa, myynnin johtamista, myyntityötä, asiakasosaamista sekä myynnin prosesseja ja työkaluja.

Voittaja 2018: Lindström Oy

Voittaja 2018: Lindström Oy
Valinnan perusteina olivat muun muassa panostus asiakaskeskeiseen ja innovatiiviseen myyntityöhön, vastuullisuus ja digitaalisuuden hyödyntäminen.

2017: Vainu

2017: Vainu
Vainun ote myyntiin, markkinointiin ja asiakastyöhön on energinen. Innovatiivinen ja kehittyvä ratkaisu on ripeän kasvun peruskivi. Panostus osaamisen kehittämiseen on merkittävää ja kasvu mahdollistaa henkilöstölle kiinnostavia kansainvälisiä urapolkuja. Vainu on tasaisesti vahva kaikilla myynnin ja markkinoinnin osa-alueilla

2016: Suomen Asiakastieto Oy

2016: Suomen Asiakastieto Oy
Asiakastieto on kehittänyt myyntiään systemaattisesti usean vuoden ajan. Myynti ja markkinointi on organisoitu selkeiksi kokonaisuuksiksi asiakkaiden ympärille. Myynnin johtamisjärjestelmä on oppikirjan mukainen ja systemaattinen myynnin tekeminen tuottaa tuloksia.

2015: 3 Step IT

2015: 3 Step IT
3 Step IT:n myynnin ilmapiiri on mainio, myynnin toimintamalleja on mietitty paljon ja ne ovat jalkautuneet toiminnaksi. Palkitseminen kannustaa huippusuorituksiin ja asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun.

2014: Elisa Yritysasiakkaat

2014: Elisa Yritysasiakkaat
Myyntityö perustuu yhteiseen toimintamalliin, ja Elisan johto osallistuu aktiivisesti niin myynnin sparraukseen kuin asiakastyöhön. Tämä konkretisoituu tyytyväisinä asiakkaina, ja hyvä henki näkyy myös lähiesimiesten ja myyjien välisessä yhteistyössä.

2013: Canon

2013: Canon
Asiakaskeskeisyys ja hyvä asenne konkretisoitui tuomariston mielestä kaikessa myynnin tekemisessä.

Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailu avattiin myynnin johdon RoundTable -tapaamisessa 11.12. Lindström Oy:llä

RoundTable-tapaaminen on myynnin johdolle suunnattu kohtaaminen, jonka tarkoitus on edistää suomalaista myyntiosaamista. Tilaisuuden tavoitteena on keskustellen oppia parhaista käytännöistä ja uusista kokemuksista. Tapaaminen muodostuu parista alustavasta puheenvuorosta ja moderoidusta keskustelusta.

Powered by Tempera & WordPress.