Osallistu kilpailuun

Voittaja valitaan kolmevaiheisessa prosessissa

Kilpailuun ilmoittaudutaan mukaan täyttämällä verkkokysely, jossa arvioidaan yrityksen myyntistrategiaa, myynnin johtamista, myyntityötä, asiakasosaamista sekä myynnin prosesseja ja työkaluja. On tärkeää, että kyselyyn vastataan mahdollisimman totuudenmukaisesti. Mukaan ilmoittautuneita yrityksiä ei julkaista missään, eikä yhteystietoja käytetä markkinointitarkoituksiin. Osallistujien tietoja ei myöskään julkaista eikä luovuteta kenellekään. 

Kyselyn perusteella raati valitsee finalistit. Haaga-Helian asiantuntijat toteuttavat finalisteille arviointihaastattelut, joissa organisaation myyntiosaamista ja -kulttuuria arvioidaan syvällisemmin. Tämän jälkeen raati haastattelee finalistien asiakkaita.

Raati koostuu myyntialan asiantuntijoista. 

Kaikkien kannattaa osallistua

1) Vastaamalla kyselyyn voi välittömästi reflektoida oman organisaation toimintaa sellaisissa teemoissa, jotka on kansainvälisessä tutkimuksessa todettu keskeisiksi menestymisen kannalta.

2) Jokainen yritys saa kilpailusta yksilöllisen benchmark-raportin, josta näkee yrityksensä sijoittumisen osa-alueittain suhteessa muihin. Kun yhdestä yrityksestä on useita vastaajia (myyjiä ja myynnin johtoa), yritys saa tarkemman raportin itselleen.

3) Lisäksi koostamme kilpailusta ladattavan raportin, jossa käsitellään esiin nousseita trendejä sekä myyntiorganisaatioiden tilaa yleisesti. Mitä enemmän yrityksiä osallistuu kilpailuun, sitä laadukkaamman ja tarkemman raportin voimme toteuttaa.

4) Kilpailuun aikaisemmin osallistuneet organisaatiot voivat tarkastella, kuinka heidän sijoittumisensa suhteessa muihin on muuttunut. Aikaisemmilla osallistujilla on myös erinomainen mahdollisuus kilpailla finaalipaikasta, mikäli he ovat kehittäneet toimintatapojaan edellisen benchmark-raportin perusteella.

Kyselyn tieteellisyys

Kyselyn aiheet perustuvat kansainväliseen myynnin tutkimukseen.

  • Kyselyn rakenne on markkinoinnin ja myynnin tutkimuksessa yleisesti käytetty malli: väittämiin vastataan Likert-asteikolla 1-7.
  • Kyselyn ymmärrettävyys on testattu ennakkotesteillä.
  • Kustakin aiheesta on 2-3 kysymystä, joista saadaan laskettua summamuuttujat.
  • Saman aiheen kysymykset on hajautettu kyselyssä, ne eivät ole peräkkäin.
  • Finalisteja arvioidessa käytetään useaa datalähdettä: myyntijohtaja, myyjä ja asiakas.
  • Itsearvioinnin lisäksi käytetään objektiivista datalähdettä: tuloksellisuustiedot haetaan ulkopuolisesta rekisteristä.
  • Vastaaminen on luottamuksellista.

Aikaisempien vuosien voittajat

Aiempina vuosina voittoa ovat juhlineet Motonet Oy (2021), Silta Oy (2020), LämpöYkkönen (2019), Lindström (2018), Vainu (2017), Suomen asiakastieto (2016), 3 Step IT (2015), Elisa Yritysasiakkaat (2014), Canon (2013), SKF (2012), DHL Express (2011) ja Martela Suomi (2010).

 

Comments are closed.