Silta Oy – Suomen paras myyntiorganisaatio 2020

Silta Oy paras myyntiorganisaatio 2020

Vuoden 2020 paras myyntiorganisaatio on Silta Oy

Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailun voittajaksi on valittu suomalainen palkanlaskennan ja HR-palveluiden asiantuntijayritys Silta Oy. Silta Oy:n vahvuuksia ovat erityisesti saumattomat ja toisiinsa integroidut prosessit, myyntihenkilöstön korkea osaaminen sekä asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen.

Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailun järjestää Haaga-Helia yhteistyössä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n kanssa. Yhdennettätoista kertaa järjestetyssä kilpailussa arvioidaan yritysten myyntistrategiaa, myynnin johtamista, myyntityötä, asiakasosaamista sekä myynnin prosesseja ja työkaluja.

Myyjät tekevät erittäin tärkeää työtä liiketuloksen kasvattamisessa, mutta osaava myyjä ymmärtää myös isomman kokonaisuuden. Voittajaorganisaatio on hyvä esimerkki siitä, miten myyntityö nivoutuu joustavasti koko liiketoiminnan prosesseihin”, MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki kiteyttää. 

Vuoden voittajaorganisaatio loistaa asiakaskeskeisyydellä ja saumattomilla prosesseilla

Raadin arvioissa Silta Oy osoittautui hyvin asiakaskeskeiseksi organisaatioksi, joka myy tarkasti ja yksilöllisesti valitsemiensa kohderyhmien asiakkaille sellaista arvoa, jota kukin asiakas arvostaa.

Viime vuosien systemaattisen kehitystyön tuloksena myynti- ja markkinointiprosessit ovat hyvin määriteltyjä ja toimivia sekä digitalisaatio pitkälle vietyä. Asiakkuudenhallintaprosessit on huomioitu kokonaisuudessaan, jolloin markkinointi, myynti sekä asiakaspalvelu liittyvät saumattomasti toisiinsa varmistaen tiedonkulun, läpinäkyvyyden ja hyvän asiakastyytyväisyyden. Tätä tuetaan myös CRM- ja markkinointijärjestelmien hyvällä integroinnilla”, kilpailun päätuomari Timo Kaski kuvailee voittajaorganisaatiota.

Asiantuntijaraati kuvailee Silta Oy:tä myyntiorganisaatioksi, jossa on korkea ammattiosaaminen. Osaaminen ilmenee asiasisältöjen hallitsemisena sekä vuorovaikutustaitoina, joiden ansiosta asiakkaiden kanssa kyetään käymään rakentavaa dialogia ja tuottamaan räätälöityjä arvolupauksia. Organisaation sisäinen yhteistyö, tiimihenki ja työtyytyväisyys ovat erinomaisella tasolla. Silta Oy:n asiakkaat mainitsevat myyntihenkilöstön yleisesti ottaen ammattitaitoisena ja kehitysorientoituneena. Asiakkaat ovat myös tyytyväisiä myyntikohtaamisiin, kaupan jälkeiseen toimintaan sekä itse palveluratkaisuun.

Tuotteen ja palvelun pitää olla kunnossa, mutta ihmiset tämän homman ratkaisevat. Mikään yritys ei pärjää ilman loistavaa tiimityötä. Jokaisen pitää tuntea, että omalla työllä on merkitystä ja siihen pääsee vaikuttamaan. Asiakkaiden kuuntelu ja se, että pystyy tarjoamaan palveluja todelliseen tarpeeseen, vaatii tämän päivän myynnissä myös palvelutarjoajan näkemyksellisyyttä”, Sillan myyntijohtaja Janne Knuutinen vahvistaa.

Mihin suuntaan myynti on kehittymässä ja kuinka yritykset menestyvät covid-19-kriisistä huolimatta?

Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailun kautta saadut tutkimustulokset vahvistavat näkemystä siitä, mitkä tekijät yhdistävät menestyviä myyntiorganisaatioita ja mihin suuntaan ala on kehittymässä.

Vuoden 2020 kilpailun tuloksista nousee esille muutostrendejä: ammattimainen myyntityö muuttuu hiljalleen yksilökeskeisestä työstä yhä enemmän yhdessä tekemiseksi – riippumatta tapahtuneesta etätyön murroksesta. Erityisesti luottamus, yhteistyö ja kollegoiden tukeminen korostuivat tämän vuoden vastauksissa. Toisaalta myyntityön fokus muuttuu myyjäkeskeisestä asiakaskeskeiseksi, jossa huomio kiinnittyy asiakkaan prosesseihin ja meneillä oleviin muutoksiin. Markkinoinnin automaatiota on selkeästi tullut lisää, mutta kokonaisuutena digitalisaatio vaatii yhä kehittämistä. Korona-aikana digitaalisia työkaluja tarvitaan enemmän, jolloin niiden merkitys korostuu entisestään. Myyjien äänessä näkyi selvästi myös vastuullinen ja eettinen toiminta, jotka olivat parantuneet aikaisempaan vuoteen verrattuna. Sitoutuminen ja motivaatio pysyivät aiemmalla korkealla tasolla.

Vallitseva koronaviruspandemia on myös haastanut myynnin asiantuntijoita. Asiakaskohtaaminen on muuttunut ja uusasiakashankinta on haastavampaa. Myyjien on pitänyt oppia presentoimaan ja tekemään tarvekartoituksia online-ympäristössä. Kilpailun asiantuntijaraadin mukaan myynnin tulisi keskittyä erityisesti pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Organisaatioiden tulee ymmärtää sekä kattaa asiakkaan koko ostopolku – menestys ei kärjisty vain hyviin myyjiin vaan myös hyvään asiakaspalveluun sekä käyttökokemusten kartoittamiseen oston jälkeen.

Liity postituslistallemme

Pian kilpailusta julkaistaan ladattava raportti, jossa esiin nousseita teemoja sekä kehittämisehdotuksia käsitellään kattavammin. 

Liity postituslistallemme ja saat tiedon ensimmäisten joukossa!

Comments are closed.