Esittelyssä kilpailun päätuomari Timo Kaski

Timo Kaski (TkT) on Haaga-Helian Digitalouden yksikön Head of R&D. Päätyönään hän johtaa yksikön tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Timon ydinosaamisiin kuuluvat palveluliiketoiminta, digitaaliset palvelut, asiakkuudet ja myyntiosaaminen.

Erikoisalueenaan hän tutkii BtoB myyntiä monitieteisissä tutkimusprojekteissa yhteistyössä eri yliopistojen ja yritysten kanssa. Timolla on 15 vuoden yksityisen sektorin työkokemus palveluliiketoiminnan kehittämisestä, myyntityöstä ja johtamisesta.

Comments are closed.