Kehity ja kehitä organisaationne toimintaa

Suomen paras myyntiorganisaatio Silta Oy

Kehity ja kehitä organisaationne toimintaa

Vuoden 2020 paras myyntiorganisaatio Silta Oy on onnistunut sopeutumaan muuttuvaan markkinaan ja myynnin murrokseen erinomaisesti. Miksi jatkuvaan kehittämiseen panostaminen on tärkeää ja mitä tekijöitä organisaatioiden tulisi ottaa huomioon?

Digitalisoituminen, monikanavaisuus sekä muutokset asiakkaiden mieltymyksissä haastavat myyntiorganisaatioita. Digitaalisten ratkaisuiden, älypuhelimen käytön sekä lisääntyneen etätyön myötä iso osa kohtaamisista on siirtynyt verkkoon. Tuotteiden ja palveluiden vertailu on muuttunut merkittävästi internetin tarjotessa kattavasti erilaisia arvosteluja, vertailuja ja tietoa tuotteista.

Koska ympäristömme sekä asiakkaiden tarpeet muuttuvat dynaamisesti, myös myynnin toimintamalleja tulisi arvioida ja kehittää säännöllisesti. Vuoden 2020 paras myyntiorganisaatio Silta Oy on erinomainen esimerkki yrityksestä, joka on panostanut jatkuvaan sekä systemaattiseen kehitykseen myynnin, markkinoinnin ja asiakaskokemusten saralla. 

On oltava avoimin mielin uusia asioita ja kehitystä kohtaan. Markkinat ja tyylit ovat muuttuneet vuosien varrella. Kehity ja kehitä omaa toimintaasi säännöllisesti. Sparraa, verkostoidu, seuraa, kuuntele, osallistu ja osallista,” Sillan myyntijohtaja Janne Knuutinen neuvoo.


Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailu on yksi erinomainen keino analysoida ja arvioida oman organisaationsa toimintaa. Vertailuraportit voivat paljastaa organisaatioiden myyntiosaamisesta ja -kulttuurista piilossa olevia vahvuuksia sekä mahdollisia kehityskohteita. Puolueeton ja neutraali arviointi auttaa yrityksiä näkemään myös sellaisia ongelmakohtia, jotka eivät pelkästään yrityksen sisäisissä selvityksissä välttämättä tulisi ilmi. 

Tavoitteiden saavuttamista tulee seurata säännöllisesti

Silta Oy kehittää prosessejaan kokemuksen ja nykytekniikan tarjoamien mahdollisuuksien myötä. Toiminnan kehittäminen vaatii konkreettisia ja mitattavia tavoitteita sekä systemaattisuutta. Silta Oy:n asiakasjohtaja Katja Vanhanen kertoo tavoitteiden seurannan olevan hyvin strukturoitua ja aktiivista antaen näkymän sekä henkilökohtaiseen että tiimin tavoiteseurantaan.  

Vanhasen mukaan Silta Oy on panostanut systemaattisen ja vaiheistetun myyntiprosessin luomiseen sekä sen kehittämiseen. Myyntimahdollisuuksien arviointia tehdään myyntitiimin kanssa yhdessä ja olemassa olevaa dataa osataan hyödyntää toiminnan kehittämiseen. Myös CRM-järjestelmä sekä muut myynnin tukijärjestelmät ovat tärkeässä roolissa myynnin johtamisessa.

Erinomainen myyntiorganisaatio tukee myös yksilötason kehittymistä


Yksilötason kehittymismahdollisuudet vahvistavat työntekijän motivaatiota sekä sitoutumista organisaatioon. Silta Oy pyrkiikin mahdollistamaan työntekijöilleen erilaisia urapolkuja sekä koulutus- ja valmennusmahdollisuuksia. Organisaatiossa kannustetaan sekä oman toiminnan että organisaation rohkeaan kehittämiseen. Erinomainen asenne muutosta kohtaan näkyy jokaisen toiminnassa:

”Meillä arvostetaan ja tuetaan jokaista omana persoonana, kannustetaan hyödyntämään omia vahvuuksia ja tunnistamaan kehityskohtia. Myös osaamisen kehittäminen on tärkeässä roolissa ja meille on tarjolla useita erilaisia valmennuksia sekä koulutuksia,” asiakkuusjohtaja Katja Vanhanen kertoo.

 

”Mitä enemmän tiedät myynnistä, sitä enemmän tiedät, kuinka paljon tekemistä voi vielä kehittää. Tänä päivänä netti on täynnä erilaisia materiaaleja ja webinaareja liittyen myyntiin. Luen, seuraan ja osallistun aktiivisesti. Pyrin löytämään koko ajan uusia ideoita ja vien niitä myös käytäntöön. Kaikki voivat tulla vieläkin paremmaksi myyntimiehiksi ja -naisiksi. Koskaan ei ole valmista.” myyntipäällikkö Ari-Matti Niemi kuvailee.

 

”Pitää pystyä sopeutumaan nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja hakemaan uusia näkökulmia. Täytyy rohkeasti kyseenalaistaa sekä omaa että asiakkaan toimintaa ja tarjottua kokonaisuutta”, asiakkuusjohtaja Merja Peltola kiteyttää lopuksi. 

Silta Oy on onnistunut rakentamaan yhteisöllisen ja kannustavan ilmapiirin, jossa työntekijät tukevat toisiaan eikä eri osastojen välisiä siiloja ole. Mitä hyötyä yhteistyöllä ja integroiduilla prosesseilla on sekä kuinka niitä voidaan kehittää? Lue lisää blogistamme!

Comments are closed.