Saumaton yhteistyö ja integroidut prosessit tukevat menestystä

Silta Oy palkittiin parhaana organisaationa

Saumaton yhteistyö ja integroidut prosessit tukevat organisaatioiden menestystä


Saumaton yhteistyö organisaation sisäisesti sekä ulkoisten sidosryhmien kanssa ovat yrityksen menestyksen avaintekijöitä. Monimuotoisemmat markkinat, asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja kanavien lisääntyminen edellyttävät organisaatioilta yhä moninaisempaa lähestymistapaa. Osastojen välinen yhteistyö sekä kommunikointi asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa auttavat laaja-alaisen ymmärryksen saavuttamisessa.

Yksi vuoden 2020 voittajaorganisaation Silta Oy:n vahvuuksista on juuri eri osastojen sekä sidosryhmien välinen yhteistyö. Systemaattisen kehitystyön tuloksena yrityksen asiakkuudenhallintaprosessit on huomioitu kokonaisuudessaan ja ne on suunniteltu asiakkaan tarpeita kuuntelemalla. Markkinointi, myynti sekä asiakaspalvelu liittyvät saumattomasti toisiinsa varmistaen tiedonkulun, läpinäkyvyyden ja hyvän asiakastyytyväisyyden. Tätä tuetaan myös CRM- ja markkinointijärjestelmien hyvällä integroinnilla.

Toimintaa kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa

Vuoden 2020 voittajaorganisaation Silta Oy:n toiminta perustuu vahvaan asiakaskeskeisyyteen. Yritys myy tarkasti valitsemiensa kohderyhmien asiakkaille sellaista arvoa, jota kukin heistä arvostaa. Tällainen vahva asiakasymmärrys vaatii asiakkaan kuuntelemista sekä osallistamista. 

Silta haluaa keskustella asiakkaan tarpeesta, oppia uutta sekä jakaa saamaansa tietoa koko tiimin kesken. Tarve uusille tuotteille ja palveluille löydetään kysyntää sekä asiakkaita tarkkailemalla. Lopputuloksena Silta on onnistunut rakentamaan toimivan ja asiakkaan tarpeita vastaavan ostopolun.

”Asiakaskeskeisyys näkyy jokapäiväisessä työssämme aktiivisena yhteydenpitona asiakkaiden, Sillan sisäisten sidosryhmien ja ulkoisten kumppaneiden kanssa. Jatkuva parantaminen ja koko ajan fiksummin yhdessä tekeminen on alallamme ehdoton edellytys. Asiakaskuntamme on erittäin monipuolinen ja meidän on tärkeää ymmärtää heidän toimintaympäristönsä, jotta pystymme tarjoamaan parhaat vaihtoehdot ja ratkaisut asiakkaidemme tarpeisiin”, Sillan asiakkuusjohtaja Sari Parviainen kertoo.

 

Onnistuneesti integroidut järjestelmät sekä hyvä yhteishenki ovat avainasemassa

Silta Oy kehittää markkinointia ja myyntiä yhdessä markkinointiyhteistyökumppaninsa Avidlyn kanssa. Myynnillä ja markkinoilla tulisi olla sama päämäärä, sillä niiden välinen yhteistyö parantaa tutkitusti menestystä. Osastojen välinen yhteistyö on välttämätöntä asiakaspolun siirtyessä enenevissä määrin verkkoon ja useisiin eri kanaviin.  

”Päätösten tekeminen siirtynyt enemmän digitaaliseen maailmaan, jolloin markkinoinnin ja myynnin yhdessä toimiminen on elinehto yrityksen onnistumisen ja kasvun kannalta”, Sillan myyntijohtaja Janne Knuutinen kiteyttää.

 

Jotta siilot ja tietokatkokset eri osastojen välillä voidaan välttää, prosessien on oltava yhtenäisiä sekä suunnitelmallisia. Integroidut työkalut sekä toimintamallit parantavat tiedonkulkua ja asiakassuhteita. Ne myös auttavat seuraamaan ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä sekä ylläpitämään yhtenäisen laatutason. 

Hyvä yhteishenki tukee saumatonta yhteistyötä niin tiimien sisällä kuin tiimien välisestikin. Janne Knuutisen mukaan Silta Oy:llä jokainen voi olla oma itsensä, kaikkia mielipiteitä arvostetaan ja vaikeistakin asioista on helppoa sekä turvallista keskustella. Tiimissä on paljon ihmisiä erilaisista taustoista. Heitä ohjaa yhteinen päämäärä sekä huumori. Jokainen yritys tarvitsee onnistuakseen työntekijöitä, joilla on erilaisia näkemyksiä sekä vahvuuksia.

”Meillä on äärettömän upea ja toimiva ryhmädynamiikka, yhteisöllisyys sekä ymmärrys siitä, että jokainen meistä on oma persoonansa – kukin erilainen, toisiaan täydentävä. Hyvässä työyhteisössä ymmärretään jokaisen merkityksellisyys ja vaikuttavuus yhteisen onnistumisen takaamiseksi. Organisaation yksi osa ei voi menestyä itsekseen, vaan tarvitsemme toisiamme sekä jokaisen osan kulkemista samaan suuntaan, kohti samoja, yhdessä määriteltyjä tavoitteita,”  asiakkuusjohtaja Anne Piirainen kiteyttää lopuksi. 

Kuinka vuoden paras myyntiorganisaatio Silta Oy on onnistunut kehittämään toimintaansa? Lue lisää blogistamme!

5 neuvoa saumattoman yhteistyön parantamiseksi

1. Osallista ja aktivoi asiakkaita mukaan tuotteen, palvelun tai toiminnan kehittämiseen. 

2. Hyödynnä integroituja digitaalisia ratkaisuita, jotka auttavat parantamaan tiedonkulkua sekä toiminnan läpinäkyvyyttä osastojen välillä.

3. Määrittele selkeät ja yhtenäiset tavoitteet yhdessä työntekijöiden kanssa.

4. Rohkaise ja ylläpidä avointa kulttuuria niin tiimien kuin sidosryhmienkin välillä. Jaa tietoisuutta, osaamista ja resursseja.

5. Huomioi yksilöiden sekä tiimien sisäiset vahvuudet. 

Comments are closed.