Silta Oy – Suomen paras myyntiorganisaatio 2020

Silta Oy paras myyntiorganisaatio 2020

Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailun voittajaksi on valittu suomalainen palkanlaskennan ja HR-palveluiden asiantuntijayritys Silta Oy. Silta Oy:n vahvuuksia ovat erityisesti saumattomat ja toisiinsa integroidut prosessit, myyntihenkilöstön korkea osaaminen sekä asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen.

Continue reading

3 avaintekijää mahdollistavat myyntiorganisaatioiden kasvun

Työntekijät menestyneessä myyntiorganisaatiossa

Myyntiorganisaatiot panostavat yhä enenevissä määrin myynnin johtamiseen, vastuullisuuteen sekä asiakaskeskeisyyteen. Niiden kehittäminen on kuitenkin pitkäjänteinen prosessi, joka vaatii sitoutuneisuutta, rohkeutta ja uusia näkökulmia.

Continue reading

Suomen paras myyntiorganisaatio valitaan Haaga-Heliassa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia järjestää keväällä 2019 Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailun. Kilpailu järjestetään nyt yhdeksättä kertaa. Sen tavoite on edistää myyntikulttuuria ja lisätä myyntityön arvostusta Suomessa. Voittajaorganisaatio saa julkisen tunnustuksen myyntiosaamisestaan, mutta tarkoitus on myös antaa todellinen kuva yrityksen myynnin tilasta. Haaga-Helian Pasilan kampus on aiempina vuosina tarjonnut tilat kilpailulle, mutta nyt korkeakoulu…

Continue reading

Esittelyssä kilpailun päätuomari Timo Kaski

Timo Kaski

Timo Kaski (TkT) on Haaga-Helian Digitalouden yksikön Head of R&D. Päätyönään hän johtaa yksikön tutkimus- ja kehittämishankkeita. Timon ydinosaamisiin kuuluvat palveluliiketoiminta, digitaaliset palvelut, asiakkuudet ja myyntiosaaminen. Erikoisalueenaan hän tutkii BtoB myyntiä monitieteisissä tutkimusprojekteissa yhteistyössä eri yliopistojen ja yritysten kanssa. Timolla on 15 vuoden yksityisen sektorin työkokemus palveluliiketoiminnan kehittämisestä, myyntityöstä ja…

Continue reading